Invented spellen met kleuters en groep 3
Jonge kinderen die experimenteren met letters en klanken en voldoende ervaring opdoen met
spellen en schrijven blijken in groep 3 betere leesvaardigheden ontwikkeld te hebben.
Zoals kinderen leren spreken door eerst te brabbelen, leren ze schrijven en spellen door eerst
te krabbelen op papier. Het spontane schrijven van kinderen, het zogenaamde invented
spellen, doen kinderen naar eigen inzicht en ontstaat vaak in hun spel in situaties die voor
kinderen functioneel zijn. In hun ontwikkeling zie je dat de krabbels over zullen gaan naar
nageschreven tekens, naar geïsoleerde letters, naar combinaties van letters en verder naar
fonetisch schrijven. Het schrijven is nog niet correct en dat is ook nog niet nodig omdat het
schrijven nog volop in ontwikkeling is.
Kinderen komen al jong in aanraking met geschreven taal. Voordat ze zelf gaan lezen en
schrijven herkennen ze al enige letters en pictogrammen. Hun belangstelling voor letters en
woorden zal steeds meer toenemen. Gelegenheid geven en het stimuleren van het
experimenteren met schrijven levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
kinderen. Denk hierbij aan de bevordering van de mondelinge taalvaardigheid, fonologisch
bewustzijn en cognitieve vaardigheden. Door kinderen de gelegenheid te geven om te
experimenteren met schrijven in betekenisvolle situaties, komen ze steeds meer te weten over
letters en klanken en in later stadium over de regels van spelling. Dit is belangrijk in de
ontwikkeling van hun leesvaardigheid.
Invented spellen zou geïntegreerd moeten zijn in het dagelijkse onderwijs aanbod in de
groepen 1 t/m 3. Dit kan op verschillende manieren. Het kan aangeboden worden in hoeken,
zoals het tekenen van een plattegrond in de bouwhoek, het maken van een menukaart in het
restaurant of het schrijven van je eigen verhaal bijvoorbeeld aan de spelverteltafel.
Als leerkracht heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van het spontane schrijven, je bent
model door hardop te lezen en gelijktijdig te schrijven, je lokt verhalen van kinderen uit en je
observeert de ontwikkeling. Je draagt zorg voor een krachtige omgeving met een divers
assortiment aan boeken en andere talige voorbeelden zoals posters, briefjes en korte teksten.
Kinderen komen zo vanuit hun spel, hun eigen verhalen en natuurlijke situaties in aanraking
met letters en klanken.

In de cursus van 2 bijeenkomsten:
• leer je over de achtergronden en meerwaarde van het maken van eigen
schrijfproducten voor de leesontwikkeling van de kinderen
• krijg je inzicht in de verbindingen tussen spel, schrijven en lezen
• krijg je handreikingen voor het realiseren van een uitdagend schrijfaanbod passend bij
de werkwijze die je hebt in de eigen praktijk (vanuit een thema en/of naast een
methode)
• krijg je handreikingen voor de wijze waarop je als leerkracht het invented spellen kunt
stimuleren en begeleiden
Na het volgen van de cursus heb je handreikingen en inspiratie om samen met de kinderen de
wereld van klanken en letters te ontdekken.
Het accent in de cursus ligt op de praktische uitwerking van invented spellen in je eigen
praktijk. Na de eerste bijeenkomst wordt er een praktijkopdracht gegeven, die meegenomen
wordt in de tweede bijeenkomst.

Uitvoerder: WIZZ-scholing

Dinsdag 4 oktober en 8 november 2022 van 15.00-17.30 uur

Locatie: de Verwachting 7 1761 VM Anna Paulowna
Kosten: n.t.b.