We weten steeds beter hoe belangrijk het is om direct in groep 1 aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, mogelijk hoogbegaafdheid, staat in de belangstelling. Steeds meer begeleiders, trainers, leerkrachten en scholen houden zich er mee bezig. Dankzij literatuur, artikelen en congressen zijn kleuterleerkrachten vaak al goed op de hoogte. Toch blijft de brandende vraag: 'hoe kunnen wij slimme kleuters herkennen en hen bieden wat ze nodig hebben?'

Zit jij ook te springen om duidelijke richtlijnen bij het signaleren, praktische handvatten voor een passend aanbod en tips om dit uit te voeren in een volle kleuterklas met zoveel verschillende leerbehoeftes? Ben je benieuwd hoe je die nieuwsgierige allesweters gemotiveerd kan houden? Wil je kinderen die onderpresteren goed begeleiden? Wil je leren hoe je spel en cognitieve uitdaging in balans houdt? Hoe je kleuters met een voorsprong ook sociaal emotioneel goed kunt begeleiden?

In deze specialisatiemodule komt dat allemaal aan bod. De theorie is ondersteunend en verschaft je een goed inzicht. De nadruk ligt op het toepassen in de praktijk. Je gaat aan de slag met methodes en materialen, je leert hoe je een rijke leeromgeving creëert, hoe je uitdagende opdrachten ontwikkelt en het creatieve denkvermogen aanspreekt.

Trainer: Novilo

Dag 1: 13-2-2019
Dag 2: 13-3-2019
Dag 3: 3-4-2019
Dag 4: 17-4-2019
Dag 5: 29-5-2019
Dag 6: 12-6-2019

Tijd: 14.30-17.30
Locatie: De Ontmoeting, De Verwachting 7, Anna Paulowna.

Kosten: 700,-

inschrijven